Copyright & copy : ๒๐๐๕ Sakamula Thailand Service ปรับปรุงข้อมูล : 1 มกราคม  2548 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
ประวัติส่วนตัว
  การศึกษา
  การทำงาน
  ความสามารถพิเศษ
  ประสบการณ์ทำงาน
ด้านคอมพิวเตอร์
 • ทำงานด้านคอมพิวเตอร์เป็นเวลา 4 ปีที่พันธ์ทิพย์พลาซ่า กรุงเทพ ฯ
 • ทำงานเกี่ยวกับระบบแลนที่ IT Mall ฟอร์จูน กรุงเทพ ฯ
 • จัดทำเว็ปไซค์และอัพเดทข้อมูลขึ้นบน Internet สถาบัน ITC ฟอร์จูน
 • ทำเว็ปไซค์ของโรงเรียน เว็บบอร์ด และดูแลระบบ nekwork
 • ดูแลระบบ Lan และ Internet จำนวน 100 เครื่อง
ด้านดนตรี
 • ทำวงดนตรีที่โรงเรียนอนุบาลพิบูรณ์เวศน์
 • ช่วยสอนนักเรียนที่โรงเรียนวัดไฝ่ตันทำวงดนตรีไทย
 • สอนดนตรีที่โรงเรียนมัธยมสังคตี ดอนเมือง
 • เป็นนักดนตรีไทยประจำที่ร้านอาหารตำหนักไทย
 • เป็นนักดนตรีโปงลางที่ ร้านครัวเวียงจันทน์ ที่ซ.สุขุมวิท 34
 • เป็นนักดนตรีโปงลางที่ร้านอาหาร ครัวไทย - ลาว ที่ ซ.ลาดพร้าว 35
 • ได้รับเชิญให้ไปเล่นดนตรีทีสาธารณรัฐประชาชนจีนและทำงานที่ร้านอาหาเกี่ยวกับดูและระบบร้านอาหาร
 • สอนพิเศษดนตรีที่โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
 • ได้รับเชิญให้ไปเล่นดนตรีทีประเทศสิงค์โปร์กับบริษัทองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (TOT)
 
© 2005 The Company, Inc. All rights reserved. SAKAMULA.COM